Profesionálne obchodovanie

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal produktové opatrenie, ktoré má od 1. augusta 2018 vplyv na maloobchodné účty. Opatrenie sa týka hlavne pákového efektu, uzavretie z dôvodu marže a ochrany záporného zostatku.

Profesionálne účty nespadajú pod obmedzenia finančnej páky ESMA.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 80,6% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Stĺpcový a koláčový graf z finančnej správy

Čo to znamená?

Opatrenia ESMA nemajú vplyv na profesionálne účty. Rozdiely medzi maloobchodným účtom a profesionálnym účtom nájdete v porovnávacej tabuľke nižšie:


Porovnávacia tabuľka finančnej páky (maximálny pákový efekt)
Ďalšie kritériá
Porovnávacia tabuľka finančnej páky (maximálny pákový efekt)
Kategória nástrojov Maloobchodný účet Profesionálny účet
Forex 1:30 1:300
Indexy 1:20 1:300
Komodity 1:20 1:150
Akcie 1:5 1:20
Voľby 1:5 1:5
ETF 1:5 1:100
Krypto 1:2 1:20
Ďalšie kritériá
Kritériá Maloobchodný účet Profesionálny účet
Ochrana peňazí klienta
Ochrana negatívneho účtu
Najlepšie prevedenie príkazov
Jasné a transparentné informácie
Služba finančného ombudsmana
ICF práva -

Ilustratívny príklad:

Pri predaji EUR/USD CFD v hodnote 15 tisíc € za predajnú sadzbu 1,1750:

 • Maloobchodné klienti s pákovým efektom 1:30 budú potrebovať počiatočnú maržu v hodnote 587.5 €.
 • Profesionálne klienti s pákovým efektom 1:300 budú potrebovať počiatočnú maržu v hodnote 58.75 €.

Kto je spôsobilý požiadať o profesionálny účet?

Klienti, ktorí spĺňajú aspoň 2 nasledujúce kritériá.

 • Dostatočná obchodná aktivita za posledných 12 mesiacov

  Vykonali ste priemerne aspoň 10 transakcií, výrazné sumy, za posledné štyri štvrťroky na relevantnom trhu1 (s Plus500 a/alebo u iných poskytovateľov).

 • Portfólio finančných nástrojov presahujúci 500 000 € (vrátane hotovostných úspor a finančných nástrojov)

  Vklad tohto množstva po vás nebude vyžadovaný.
  Veľkosť vášho portfólia finančných nástrojov2 presahuje 500 000 €.

 • Relevantná skúsenosť v sektore finančných služieb

  Pracujete/pracovali ste vo finančnom sektore aspoň jeden rok na profesionálnej pozícii, ktorá vyžaduje/vyžadovala znalosť súvisiacich transakcií a služieb.

1 Relevantný trh - OTC deriváty, ako sú CFD finančnou pákou, Forex, stávky na rozpätie.
2 Portfólio finančných nástrojov obsahuje akcie, deriváty (hotovostné vklady vložené na účely financovania/zisky z investovania do derivátov), ​​dlhových nástrojov a hotovostných vkladov. Nezahŕňa majetková portfólia, vlastníctvo priamych komodít alebo hypotetickú hodnotu nástrojov s finančnou pákou.

Nonstop podpora
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora