Podmienky a zmluvy

Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.

Používateľská zmluva

Zmluva, ktorá upravuje vzťah medzi klientom (používateľom) a spoločnosťou, obsahuje všetky podmienky používania obchodných služieb ponúkaných spoločnosťou Plus500CY.

Podmienky používania internetovej stránky

Prístup k tejto internetovej stránke sa riadi našimi zmluvnými podmienkami, ďalšími vyhláseniami a oznámeniami.

Správa o riziku

Naša správa o riziku poskytuje klientovi informácie o rizikách spojených s CFDs, ale nemôže zahrnúť všetky riziká, ani spojenie týchto rizík s konkrétnou klientovou osobnou situáciou. Je dôležité, aby naši klienti plne porozumeli možným rizikám, predtým ako sa rozhodnú s nami vstúpiť do obchodného vzťahu.

Zásady zabezpečenia súkromia

Naše zásady o ochrane a spracovaní klientskych osobných údajov a spôsob využívania a spravovania súborov cookies.

Zásady AML

Tieto zásady spresňujú používané systémy a postupy, aby sa zabezpečilo, že v rámci obchodovania s nami sa zamedzí praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Tieto postupy zahŕňajú identifikáciu osoby klienta, s ktorou sú spojené overovania údajov, ktoré nám daná osoba poskytne.

Politika konfliktu záujmov

Naše zásady o sledovaní a riadení pri vzniku prípadných konfliktov záujmov v spoločnosti Plus500CY, medzi Plus500CY a jej klientami, a medzi klientami spoločnosti Plus500CY. Našim cieľom je podporovať najlepšie záujmy našich klientov.

Zásady pre vykonávanie príkazov

Naše zásady ohľadne ponúkania „najlepšieho výkonu“, keď zariaďujeme objednávky v mene klientov. Plus500CY podniká rozumné kroky, aby pre klientov zabezpečila najlepší možný výsledok. Je našou povinnosťou s vami podnikať čestne, spravodlivo, profesionálne a pri zariaďovaní objednávok konať vo vašom najlepšom záujme.

Fond pre odškodnenie investorov

Plus500CY je členom Fondu pre odškodnenie investorov ("ICF"), ktorý poskytuje kompenzáciu oprávneným klientom v prípade, že si nejaká cyperská investičná spoločnosť nebude schopná plniť záväzky voči svojím klientom.

Informácie o spoločnosti

Licenčné informácie a kontaktné údaje Plus500CY Ltd.

Reklamačný proces

Podrobné informácie o postupoch pri riešení sťažností sú k dispozícii tu.

Prečo Plus500?

Jednoduchá a intuitívna platforma

Konkurenčné rozloženia

Autorizované a regulované

Ochrana pred negatívnym zostatkom

Nonstop online podpora

Nonstop podpora
Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora

Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám.