Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Obchodovanie s CFDs nemusí byť pre vás vhodné. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám. Prosím, zvážte naše Vyhlásenie o rizikách a Pravidlá pre používateľa ešte pred využitím našich služieb.

Spravujte požadovaný pákový efekt fondov

Spravujte požadovaný pákový efekt fondov
 • Obchodujte s pákovým efektom fondu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám
 • Obchodovať môžete pomocou vysokého alebo nízkeho pákového fondu alebo dokonca bez pákových fondov
 • Stále platí nočný príplatok

Na Plus500 môžete obchodovať s vysokou alebo nízkou finančnou pákou, v závislosti na vopred zadefinovanom pákovom sete pre každý nástroj, vašej 'Celkovej hodnote pozície' a ‘Imaní.' Svoj 'vlastný kapitál' môžete kontrolovať pri vkladaní alebo vyberaní prostriedkov. Pri uzatváraní alebo otváraní pozícii môžete kontrolovať 'celkovú výšku pozície.'
Svoju 'Celkovú výšku vašej pozície' a 'vlastný kapitál' máte k dispozícii k nahliadnutiu na stránke výpisu z účtu, na ktorú sa dostanete z hlavného okna obchodovania.

Príklady:

Ak vložíte 100 000 USD [Váš vlastný kapitál je 100,000$] a kúpite akcie zemného plynu v hodnote 100 000 USD, obchodujete s pákovým fondom rovným 1 [žiaden pákový fond]. Majte na pamäti, že za každú pozíciu, ktorú uskutočníte v priebehu noci, zaplatíte nočný príplatok.

Ak do platformy Plus500 vložíte 20 000 USD [váš vlastný kapitál je 20 000 USD] a kúpite akcie zemného plynu vo výške 200 000 USD, obchodujete s pákovým fondom na úrovni 10. Aj tu platí, že za pozície uskutočnené v priebehu noci zaplatíte nočný príplatok.

Nastavte cenovú úroveň 'Uzavrieť pri zisku' [Limit] alebo 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss]

Nastavte cenovú úroveň 'Uzavrieť pri zisku' [Limit] alebo 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss]
 • Bez poplatkov
 • Pomáha nastaviť preddefinované limity

Funkciu Stop loss môžete pridať pred uzavretím obchodu alebo pri upravovaní otvorených pozícii. Nastavte úroveň pozície tak, aby sa uzatvorila, keď sa vám obchod nepodarí. Základná prevencia straty nezaručuje, že sa vaša pozícia zastaví presne na cene, ktorú ste nastavili. Ak sa trhová cena náhle zvýši alebo zníži pred limitom, ktorý ste zadali, je možné, že sa vaša pozícia uzatvorí na horšej úrovni cien, akú ste nastavili. Tento jav je známy ako 'sklz.'

Príklad:

Podiely Google za 1 194 $ - 1 196 $ (Kúpiť/Predať)
Nakúpite 10 akcií Google.
Chcete nastaviť limit strát vo výške 1 000 $. [je možné, že z dôvodu sklzu občas zaznamenáte vyššiu stratu]
Vo funkcii 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss] nastavíte 1 096 $.
Google 'poklesne' rovno na 1 094 $ a následne na 1 080 $.
Vaša pozícia sa uzavrie pri hodnote 1 094 $.
Vaša strata je nasledovná: 10*(1 196 - 1 094) = 1 020 $.

Garantovaný stop

Garantovaný stop
 • Použije sa ďalšia dodatočná marža
 • Limity na vaše riziko
 • Vopred sa informujte o možnej strate

Funkcia garantovaný stop stanoví vášmu obchodu absolútny limit pri možnej strate. Aj keď trhová cena náhle poklesne, vaša pozícia sa zastaví na presne stanovenej hodnote, bez rizika poklesu.
'Garantovaný stop' je dostupný iba pre špecifické nástroje. Ak nástroj podporuje 'Garantovaný stop,' bude sa pri ňom nachádzať políčko na začiarknutie.
Podrobnosti 'Garantovaného stopu':
túto funkciu môžete použiť pri novom obchode a nemôžete ju použiť k už existujúcej pozícii. Garantovaný stop sa môže aktivovať/upraviť iba ak je dostupný nástroj a ide o obchod. Po aktivácii funkciu nemôžete vymazať, môžete pozmeniť iba uzatváraciu cenu.
Poplatky za dodatočnú maržu pre 'garantovaný stop' sú po aktivácii nevratné a uvidíte ich pred ich potvrdením.
Pamätajte, že hodnota garantovaného stopu sa líši od aktuálnej trhovej ceny nástroja.

Príklad:

Google PREDAŤ/KÚPIŤ = 498 $/500 $.
Kúpite 10 akcií Google, povedzme, že garantovaný stop je nastavený na 10 $.
Nastavíte garantovaný stop na 450 $.
Akcie Google poklesnú na 400 $, v prípade ukončenia pozície máte zaručenú sumu 450 $ a nie 400 $.

S garantovaným stopom pri 10 akciách to bude: Z&S = 4 500 $ - 5 000 $ - 10 $ [dodatočná marža garantovaného stopu] = -510 $
Bez garantovaného stopu: Z&S = 4 000 $ - 5 000 $ = -1 000 $

Upozornenie na ceny

Upozornenie na ceny
 • Bez poplatkov
 • Používa sa, keď sa na trhu dejú kľúčové kroky, ale vaša pozícia zostáva otvorená
 • Dostanete e-mail, SMS alebo oznámenie push

Nastavte si upozornenie na ceny, keď trh dosiahne špecifickú predajnú alebo kúpnu cenu. Na rozdiel od uzatvorenia ostanú vaše pozície pri upozornení na cenu otvorené, takže sa môžete rozhodnúť, čo urobíte pri zmene trhovej cene.
V zozname nástrojov a v informáciách o nástrojoch nájdete ikonku zvončeka - kliknutím na zvonček otvoríte okno 'Upozornenie na ceny.'

Príklad:

Trhová cena oleja je 105 $ za barel. Myslíte si, že keď sa olej bude predávať za 80 $, máte možnosť zisku.
Nastavíte upozornenie na ceny na hodnotu 80 $.
Cena oleja náhle padne na hodnotu78 $.
O novej cene oleja vám zašleme e-mail alebo SMS.

Trailing Stop - automaticky chráni zápornú pozíciu a uzatvorí kladú pozíciu.

Trailing Stop - automaticky chráni zápornú pozíciu a uzatvorí kladú pozíciu.
 • Bez poplatkov
 • Uzavrieť zisk
 • Automaticky pozmeniť „konečnú cenu“
 • Negarantované

Príkaz Trailing Stop je navrhnutý tak, aby ochránil Váš zisk. Zadajte príkaz Trailing Stop pri otvorení Vášho obchodu a on ponechá Vašu pozíciu otvorenú tak dlho, ako sa cena bude hýbať správnym smerom, no zavrie obchod akonáhle cena zmení smer o špecifický počet bodov.
Použitie príkazu Trailing Stop znamená, že uzamknete Vaše zisky a zároveň obmedzite Vaše riziko straty, bez potreby manuálne upravovať cenu Vašej pozície a jej uzavretie pri strate.
Prosím, pamätajte, že táto funkcia je bezplatná a je dostupná iba ako negarantovaný stop príkaz.

Príklad:

Yahoo CFD sa obchoduje za $45.51/$45.73 (Predať/Kúpiť).
Nakúpite 100 akcií Yahoo CFD pri sadzbe $45.73 kde 1 bod = $0.1.
Nastavíte príkaz Trailing Stop na 50 bodov, preto dôjde k nastaveniu príkazu Stop Loss pri sadzbe $45.01 ($45.51 – $0.50).
Ak predajná cena Yahoo CFD začne rýchlo rásť a dosiahne $47.60, nový príkaz Stop Loss sa zmení na $47.10 ($47.60 - $0.50).
Ak predajná cena Yahoo CFD pokračuje v raste a dosiahne $49.75, nový príkaz Stop Loss sa zmení na $49.25 ($49.75 - $0.50).
Po chvíli sa predajná cena Yahoo CFD pohne voči Vám a dosiahne $46.51.
Pretože ste mali Trailing Stop cenu nastavenú na $49.25, Plus500 (pokiaľ je to možné) vykoná príkaz pri tejto cene, inak bude pozícia uzavretá pri ďalšej najlepšej dostupnej sadzbe.
V tomto prípade sa predajná cena pohla z $49.75 na $46.51, preto došlo k spusteniu uzavretia pozície pri ďalšej najlepšej dostupnej sadzbe $46.51.
Zhrnutie zisku: 100* ($46.51–$45.73) = $78.