Pamätajte, že CFDs sú produkty s pákovým efektom a môžu vyústiť aj do úplnej straty vášho kapitálu. Obchodovanie s CFDs nemusí byť pre vás vhodné. Ubezpečte sa, že plne rozumiete jeho rizikám. Prosím, zvážte naše Vyhlásenie o rizikách a Pravidlá pre používateľa ešte pred využitím našich služieb.

Spravujte požadovaný pákový efekt fondov

Spravujte požadovaný pákový efekt fondov
 • Obchodujte s pákovým efektom fondu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám
 • Obchodovať môžete pomocou vysokého alebo nízkeho pákového fondu alebo dokonca bez pákových fondov
 • Stále platí nočný príplatok

Na Plus500 môžete obchodovať s vysokou alebo nízkou finančnou pákou, v závislosti na vopred zadefinovanom pákovom sete pre každý nástroj, vašej 'Celkovej hodnote pozície' a ‘Imaní.' Svoj 'vlastný kapitál' môžete kontrolovať pri vkladaní alebo vyberaní prostriedkov. Pri uzatváraní alebo otváraní pozícii môžete kontrolovať 'celkovú výšku pozície.'
Svoju 'Celkovú výšku vašej pozície' a 'vlastný kapitál' máte k dispozícii k nahliadnutiu na stránke výpisu z účtu, na ktorú sa dostanete z hlavného okna obchodovania.

Príklady:

Ak vložíte 100 000 USD [Váš vlastný kapitál je 100,000$] a kúpite akcie zemného plynu v hodnote 100 000 USD, obchodujete s pákovým fondom rovným 1 [žiaden pákový fond]. Majte na pamäti, že za každú pozíciu, ktorú uskutočníte v priebehu noci, zaplatíte nočný príplatok.

Ak do platformy Plus500 vložíte 20 000 USD [váš vlastný kapitál je 20 000 USD] a kúpite akcie zemného plynu vo výške 200 000 USD, obchodujete s pákovým fondom na úrovni 10. Aj tu platí, že za pozície uskutočnené v priebehu noci zaplatíte nočný príplatok.

Nastavte cenovú úroveň 'Uzavrieť pri zisku' [Limit] alebo 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss]

Nastavte cenovú úroveň 'Uzavrieť pri zisku' [Limit] alebo 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss]
 • Bez poplatkov
 • Pomáha nastaviť preddefinované limity

Funkciu Stop loss môžete pridať pred uzavretím obchodu alebo pri upravovaní otvorených pozícii. Nastavte úroveň pozície tak, aby sa uzatvorila, keď sa vám obchod nepodarí. Základná prevencia straty nezaručuje, že sa vaša pozícia zastaví presne na cene, ktorú ste nastavili. Ak sa trhová cena náhle zvýši alebo zníži pred limitom, ktorý ste zadali, je možné, že sa vaša pozícia uzatvorí na horšej úrovni cien, akú ste nastavili. Tento jav je známy ako 'sklz.'

Príklad:

Podiely Google za 1 194 $ - 1 196 $ (Kúpiť/Predať)
Nakúpite 10 akcií Google.
Chcete nastaviť limit strát vo výške 1 000 $. [je možné, že z dôvodu sklzu občas zaznamenáte vyššiu stratu]
Vo funkcii 'Uzavrieť pri strate' [Stop loss] nastavíte 1 096 $.
Google 'poklesne' rovno na 1 094 $ a následne na 1 080 $.
Vaša pozícia sa uzavrie pri hodnote 1 094 $.
Vaša strata je nasledovná: 10*(1 196 - 1 094) = 1 020 $.

Garantovaný stop

Garantovaný stop
 • Použije sa ďalšia dodatočná marža
 • Limity na vaše riziko
 • Vopred sa informujte o možnej strate

Funkcia garantovaný stop stanoví vášmu obchodu absolútny limit pri možnej strate. Aj keď trhová cena náhle poklesne, vaša pozícia sa zastaví na presne stanovenej hodnote, bez rizika poklesu.
'Garantovaný stop' je dostupný iba pre špecifické nástroje. Ak nástroj podporuje 'Garantovaný stop,' bude sa pri ňom nachádzať políčko na začiarknutie.
Podrobnosti 'Garantovaného stopu':
túto funkciu môžete použiť pri novom obchode a nemôžete ju použiť k už existujúcej pozícii. Garantovaný stop sa môže aktivovať/upraviť iba ak je dostupný nástroj a ide o obchod. Po aktivácii funkciu nemôžete vymazať, môžete pozmeniť iba uzatváraciu cenu.
Poplatky za dodatočnú maržu pre 'garantovaný stop' sú po aktivácii nevratné a uvidíte ich pred ich potvrdením.
Pamätajte, že hodnota garantovaného stopu sa líši od aktuálnej trhovej ceny nástroja.

Príklad:

Google PREDAŤ/KÚPIŤ = 498 $/500 $.
Kúpite 10 akcií Google, povedzme, že garantovaný stop je nastavený na 10 $.
Nastavíte garantovaný stop na 450 $.
Akcie Google poklesnú na 400 $, v prípade ukončenia pozície máte zaručenú sumu 450 $ a nie 400 $.

S garantovaným stopom pri 10 akciách to bude: Z&S = 4 500 $ - 5 000 $ - 10 $ [dodatočná marža garantovaného stopu] = -510 $
Bez garantovaného stopu: Z&S = 4 000 $ - 5 000 $ = -1 000 $

Upozornenie na ceny

Upozornenie na ceny
 • Bez poplatkov
 • Používa sa, keď sa na trhu dejú kľúčové kroky, ale vaša pozícia zostáva otvorená
 • Dostanete e-mail, SMS alebo oznámenie push

Nastavte si upozornenie na ceny, keď trh dosiahne špecifickú predajnú alebo kúpnu cenu. Na rozdiel od uzatvorenia ostanú vaše pozície pri upozornení na cenu otvorené, takže sa môžete rozhodnúť, čo urobíte pri zmene trhovej cene.
V zozname nástrojov a v informáciách o nástrojoch nájdete ikonku zvončeka - kliknutím na zvonček otvoríte okno 'Upozornenie na ceny.'

Príklad:

Trhová cena oleja je 105 $ za barel. Myslíte si, že keď sa olej bude predávať za 80 $, máte možnosť zisku.
Nastavíte upozornenie na ceny na hodnotu 80 $.
Cena oleja náhle padne na hodnotu78 $.
O novej cene oleja vám zašleme e-mail alebo SMS.

Trailing Stop - automaticky chráni zápornú pozíciu a uzatvorí kladú pozíciu.

Trailing Stop - automaticky chráni zápornú pozíciu a uzatvorí kladú pozíciu.
 • Bez poplatkov
 • Uzavrieť zisk
 • Automaticky pozmeniť „konečnú cenu“
 • Negarantované

Trailing stop je veľmi podobný obmedzeniu ceny, pretože oba typy sú určené na ochranu vášho zisku. Pri otváraní obchodu zadajte Trailing stop, ktorý sa zmení spolu s vašim ziskom. Ak sa zmení trhová cena, vaša pozícia sa zastaví na novej hodnote Trailing stopu a nie na hodnote, na ktorú ste ho počiatočne nastavili.
Použitie Trailing stopu znamená uzamknutie zisku a obmedzenie 'bočných rizík' bez toho, aby ste museli manuálne monitorovať svoju pozíciu a nastavovať konečnú cenu.

Príklad:

Yahoo predáva za 45,51 $/45,73 $ (Kúpiť/Predať)
Zadáte objednávku trhovej ceny s možnosťou Trailing stop v hodnote 50 bodov = 0,5 $ = (-1,1 %) na zakúpenie 100 akcií Yahoo
Kúpite 100 akcií Yahoo za cenu 45,73 $
Preto, keď bude Yahoo predávať svoje akcie za cenu 45,01 $, sa zapne funkcia stop loss (prevencia straty). (45,51 $ – 0,5 $)br /> Cena za akcie Yahoo začne rýchlo stúpať a dosiahne hodnotu 47,60 $ (nový príkaz na zastavenie ceny sa zmení na 47,10 $)
Potom bude cena za akcie Yahoo bude kontinuálne stúpať a dosiahne hodnotu 49,75 $ (nové nastavenie ceny sa zmení na hodnotu 49,25 $)
Cena za akcie Yahoo sa zmení a dosiahne hodnotu 42,51 $.[Majte na pamäti, že možnosť Trailing Stop nebude vo váš prospech, ak sa 'rozdiel zníži' z hodnoty 47,60 $ priamo na hodnotu 40 $.]
Keďže máte nastavený príkaz na zastavenie ceny pri 49,25 $, spoločnosť Plus500 zastaví na tejto hodnote.
Zhrnutie zisku: 100* (49,25 $ – 45,73 $) = 352 $.