Obchodovanie na platforme Plus500

Obchodná platforma Plus500 je priamočiara a jednoduchá a umožňuje obchodovanie bez provízií či skrytých poplatkov. Kompenzácia za služby Plus500 je obsiahnutá v rozpätí medzi ponukou a dopytom. Naša obchodná platforma vám umožňuje kúpiť si akýkoľvek finančný nástroj uvedený na našich webových stránkach a rovnako rýchlo ho o niekoľko sekúnd neskôr predať.

Hlavná stránka nášho softvéru obsahuje kúpne a predajné ceny dostupných nástrojov.

Časy obchodovania jednotlivých nástrojov nájdete na obchodnej platforme pod odkazom na podrobnosti pri danom nástroji.

Príklad obchodovania:
Zaregistrovali ste sa a vložili 5000 USD cez Skrill.

 • Zostatok: 5000 USD. (Vklady - výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
 • Zisk/strata = 0 USD. (Celkový zisk a strata zo všetkých otvorených pozícií vrátane denných príplatkov)
 • Dostupný zostatok: 5000 USD. (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií - počiatočné marže)
 • Imanie: 5000 USD. (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií).

Myslíte si, že akcie Google čoskoro klesnú a rozhodnete sa ich predať ("go short").

17:07 - kliknete na "Predať" vedľa akcií "Google" na hlavnej stránke, predajná cena je 290 USD.
Vaše kritériá sú:
Počet akcií (CFD): 100
Zavrieť pri ziskovom kurze: 280 USD (zisk bude 100*10 USD = 1000 USD)
Zavrieť pri stratovom kurze: 310 USD (strata bude 100*20 USD = 2000 USD)

Celková čiastka, ktorú ste na mieste predali: 100*290 USD = 29 000 USD.
Počiatočná marža potrebná pre akcie Google je 10%: 2900 USD.
Udržiavacia marža potrebná pre udržanie pozície Google je 5%: 1450 USD.

Vaša pozícia je teraz:

 • Zostatok: 5000 USD
 • Zisk/strata = 0 (rozpätie pre Google je zvyčajne 50 centov, takže by ste mali zisk/stratu vo výške -50 USD)
 • Dostupný zostatok potom, ako ste predali Google, je: 2100 USD.
  (5000 USD - 10%*29 000 USD = 2100 USD)
 • "Imanie": 5000 USD (5000 USD + 0 USD)

21:05 - Google sa vyšplhá na 300 USD.

 • Zostatok: 5000 USD
 • Zisk/strata: -1000 USD (100*290 USD - 100*300 USD)
 • Dostupný zostatok: 1100 USD (5000 USD - 10%*29 000 USD - 1000 USD = 1100 USD)
 • Imanie: 4000 USD (5000 USD - 1000 USD)

Rozhodnete sa zastaviť straty a kúpiť Google - stlačíte "Close Position" (Zavrieť pozíciu) na hlavnej stránke (v blízkosti vašej otvorenej pozície).

21:05 - váš nákup je realizovaný za 300 USD. Na tomto obchode ste stratili 1000 USD.

 • Zostatok: 4000 USD
 • Zisk/strata: 0 (žiadne otvorené pozície)
 • Dostupný zostatok: 4000 USD
 • Imanie: 4000 USD