Kontrola rizika a typy príkazov

Nakupovanie a predávanie za trhové ceny

Na platforme Plus500 môžu klienti nakupovať a predávať nástroje CFD za aktuálnu trhovú cenu (v rámci cenového rozpätia nastaveného pre tento konkrétny nástroj). „Trhové rozpätie“ pre každý nástroj CFD je uvedené v kontextovom okne Nákup/redaj, ktoré sa zobrazí, keď kliknete na položky „Kúpiť“ alebo „Predať“ na hlavnej stránke platformy. Spoločnosť Plus500 sprístupňuje na obchodnej platforme rôzne „typy príkazov“, ktoré pomáhajú klientom riadiť riziko. Limity sú užitočné najmä vtedy, ak by sa z nejakého dôvodu prerušilo internetové spojenie.

Stop Limit

Príkaz Stop Limit je spôsob ochrany vašich ziskov v prípade, že určitý finančný nástroj (forex, akcia, komodita nebo index) stúpne. Príkaz stop limit dáva Plus500 pokyn na predaj nástroja hneď, ako nástroj dosiahne určitú sumu, pokiaľ sa tak stane.

Stop Loss – (Maximálna strata)

Príkaz Stop Loss je spôsob ochrany pred stratou v prípade, že určitý finančný nástroj (forex, akcia, komodita alebo index) klesne. Príkaz Stop Loss vydá systému Plus500 pokyn na predaj nástroja, pokiaľ jeho cena klesne na určitú hodnotu.

Keď akcia klesne na túto cenu, z príkazu Stop Loss sa stane trhový príkaz. Trhový príkaz vydá systému Plus500 pokyn na okamžitý predaj za najlepšiu možnú cenu. Keďže trh je nestály, nemusíte získať presne tú cenu, ktorú ste chceli.

Chráňte svoje zisky
Príkaz Stop Loss sa používa na ochranu vašich ziskov pri stúpajúcich akciách. Vy sa rozhodnete, pri akej cene chcete nástroj uzavrieť a systému Plus500 vydáte pokyn na uzavretie pozície v prípade, že bude takáto cena dosiahnutá.

Garantovaný stop

Pripojenie garantovaného stopu znamená umiestnenie absolútneho limitu k potenciálnej strate pozície.
Aj keď trh zaznamená náhly prepad, pozícia sa uzavrie na presne špecifikovanej cene bez rizika sklzu.
Garantovaný stop podporujú len určité nástroje. Pokiaľ nástroj podporuje garantovaný stop, zobrazí sa vedľa neho začiarkavacie políčko.

Podrobnosti o garantovanom stope:

 • Možno ho umiestniť len na nový obchod, nemožno ho pridať k existujúcej pozícii.
 • Možno ho aktivovať/upravovať, len ak je nástroj dostupný a obchoduje sa s ním. Po aktivovaní ho nemožno odstrániť, možno však zmeniť jeho hodnotu.
 • Ďalšia dodatočná marža pre „Garantovaný Stop“ je po aktivácii nevratná a zobrazí sa pred schválením „Garantovaného stopu“.
 • Musí byť v určitej vzdialenosti od súčasného kurzu na ktorom sa nástroj obchoduje.

Príklad:
Google PREDAŤ/KÚPIŤ = 498 USD/ 500 USD.
Kúpite si 10 akcií Google a povedzme, že Garantovaný Stop dodatočnej marže je 10 USD.
Hodnotu garantovaného stopu určíte na 450 USD.
Google klesne na 400 USD, vy však opustíte pozíciu na 450 USD, nie na 400 USD.

S garantovaným stopom: Zisk/strata = 4 500 USD - 5 000 USD - 10 USD [dodatočná marža pre garantovaný stop] = -510 USD
Bez garantovaného stopu: Zisk/strata = 4000 USD - 5000 USD = -1000 USD

Trailing Stop

Funkcia Trailing Stop obchodníkom umožňuje zadať príkaz Stop Loss, ktorý sa automaticky aktualizuje za účelom uzamykania ziskov pri pohybe trhu v prospech obchodníka. Príkaz Trailing Stop je možné zadať klepnutím na tlačidlo "Pokročilý" pri vytvorení "Trhového príkazu".

Príkaz Stop Loss je možné zadať štyrmi spôsobmi.

 1. Zadáte cenu Trailing Stop. Napríklad ak sa vaše akcie predávajú za 40 USD za podiel, môžete zadať príkaz Trailing Stop Loss pre hodnotu 37.50 USD za podiel.
 2. Zadáte čiastku najvyššej prípustnej straty. Plus500 podľa tejto čiastky vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Trailing Stop.
 3. Zadáte vzdialenosť v bodoch od aktuálnej ceny. Plus500 následne vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Stop Loss.
 4. Zadáte percento aktuálnej ceny. Plus500 následne vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Stop Loss.

Príklad Trailing Stop:
12.50 Yahoo sa obchoduje za 45.51 USD/45.73 USD (Predať/Kúpiť)

12.50 Zadáte trhový príkaz s príkazom Trailing Stop vo výške 50 bodov = 0.5 USD = (-1.1%) pre nákup 100 podielov Yahoo
Kúpite 100 podielov Yahoo po 45.73 USD
Prvotný príkaz stop loss sa preto aktivuje v momente, kedy sa Yahoo začne predávať za 45.01 USD. (45.51 USD – 0.5 USD)

14.05 Ceny Yahoo sa začnú prudko dvíhať a dosiahnu 47.60 USD (nová Stop cena sa zmení na 47.10 USD)

15.10 Ceny Yahoo naďalej stúpajú a dosiahnu 49.75 USD (nová Stop cena sa zmení na 49.25 USD)

16.15 Ceny Yahoo začnú prudko klesať a padnú na 42.51 USD. Keďže vaša Stop cena bola nastavená na 49.25 USD, Plus500 vykonal príkaz Stop Loss pri tejto cene. Príkaz Stop Loss bol realizovaný.

Zhrnutie zisku: 100* (49.25 USD – 45.73 USD) = 352 USD. (Keby ste nemali nastavený príkaz Trailing Stop, ale len Stop Loss, utrpeli by ste veľkú stratu.)

Vstupné príkazy

Vstupné príkazy sa realizujú vo chvíli, kedy trhová cena dosiahne vami uvedené ceny a otvorí novú pozíciu. Cena môže byť vyššia alebo nižšia ako aktuálna obchodná cena.

Existujú štyri typy vstupných príkazov:

 1. Entry-Limit-Buy: počkať, kým cena neklesne pod aktuálnu cenu (používa sa pri nákupe).
 2. Entry-Stop-Buy: počkať, kým cena nestúpne nad aktuálnu cenu (používa sa pri nákupe).
 3. Entry-Limit-Sell (going short): počkať, kým cena nestúpne nad aktuálnu cenu (používa sa pri predaji).
 4. Entry-Stop-Sell (going short): počkať, kým cena neklesne pod aktuálnu cenu (používa sa pri predaji).

Ak napríklad chcete nakúpiť akcie Google, avšak nie predtým, ako cena klesne na 450 USD, je treba zadať príkaz Entry-limit Buy pri 450 USD. Ak nedôjde k poklesu ceny na túto úroveň, príkaz ostane nerealizovaný, ale ostane aktívny až pokiaľ ho nezrušíte.

Nový príkaz Entry Order s Plus500 jednoducho vytvoríte nasledovným spôsobom:
→ Prejdite na hlavnú stránku platformy
→ Kliknite na "Kúpiť" alebo "Predať"
→ Kliknite na "Pokročilý"
→ Vyplňte príslušný vstupný príkaz
→ Kliknite na "Kúpiť"

Presun prostriedkov

Nástroje obchodované na budúcich kontraktoch majú dátum vypršania platnosti. Keď sa dosiahne tento dátum vypršania platnosti, pozície budú automaticky presunuté do ďalšieho kontraktu. Dátum a čas presunu prostriedkov je zobrazený v údajoch každého nástroja.

Pretože nákupné a predajné kurzy sa menia medzi kontraktmi, Plus500 vykoná úpravy na vašej hodnote majetku pre rozdiel v cene. Tým sa zabezpečí, že hodnota vášho majetku sa nemení a vy nezískate/nestratíte na cenovom rozdiele medzi starými a novými kontraktmi.

Ak je nová cena vyššia než stará cena, kúpne pozície nadobudnú negatívnu úpravu a predajné pozície nadobudnú pozitívnu úpravu. Avšak ak je nová cena nižšia než stará cena, kúpne pozície nadobudnú pozitívnu úpravu a predajné pozície nadobudnú negatívnu úpravu.

Navyše, pozície môžu byť účtované o jedno rozloženie v čase presunu prostriedkov.

Príklad výpočtu úpravy presunu prostriedkov:
Držíte pozíciu KÚPIŤ sto kontraktov Ropy.

Sazby kontraktov na ropu v čase presunu prostriedkov:
Existiujúci sazba nákupu kontraktu = $45.30
Existujúci sazba predaja kontraktu = $45.25
Nová sazba nákupu kontraktu = $46.50
Nová sazba predaja kontraktu = $46.45

Výpočet úprav:
Rozdiel nákupné sazby = [Nová sazba predaja kontraktu] - [Existujúci sazba predaja kontraktu] = $46.45 - $45.25 = $1.2
Úprava nákupnej hodnoty = - ([Počet kontraktov] * [Rozdiel nákupné sazby]) = - (100 * $1.2) = - $120

Úprava rozloženia = [Počet kontraktov] * [Rozloženie nového kontraktu] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Celková úprava nákupu = [Úprava nákupnej hodnoty] - [Úprava rozloženia] = - $120 - $5 = - $125

Zhrnutie:
Môžete pokračovať v držaní rovnakej pozície 100 kontraktov na ropu.
Dostanete úpravu o -$125.
Vaša hodnota majetku ostane taká istá s výnimkou $5 rozloženia.

Prepočet vyššie uvedeného príkladu pre pozíciu Predať
Rozdiel predajné sazby = [Nová sazba nákupu kontraktu] - [Existujúci sazba nákupu kontraktu] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Úprava predajnej hodnoty = [Počet kontraktov] * [Rozdiel predajné sazby] = 100 * $1.2 = $120
Úprava rozloženia = [Počet kontraktov] * [Rozloženie nového kontraktu] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Celková úprava predaja = [Úprava predajnej hodnoty] - [Úprava rozloženia] =
$120 - $5 = $115