Marže

Pákový efekt

Pojem „pákový efekt“ opisuje situáciu, keď sa malá zmena ceny podkladového aktíva v nástroji CFD premietne do väčšej zmeny, takže nástroj CFD ponúka „zrýchlenú“ návratnosť. Pákový efekt na úrovni 10 % (alebo 1:10) znamená, že ak sa cena podkladového aktíva zmení o 1 %, cena nástroja CFD sa zmení o 10 %. Pákový efekt v jednotlivých nástrojoch si na obchodnej platforme môžete pozrieť pod odkazom „podrobnosti“ pri každom nástroji CFD. Pákový efekt, niekedy označovaný aj ako „vyťaženie“, je technika znásobenia ziskov, ktorá však môže znásobiť aj straty.

Upozorňujeme, že so zvyšujúcim sa pákovým efektom sa zosilňujú aj malé zmeny ceny podkladového aktíva, čo príslušne vplýva na sumu požadovanej marže.

Výzva Margin Call

Úroveň udržiavacej marže je minimálna výška imania, ktorú zákazník potrebuje k udržaniu otvorenej pozície. Ak vaše imanie klesne pod požadovanú minimálnu hodnotu, začne Plus500 automaticky vykonávať dodatočné vyrovnanie a uzatvárať všetky otvorené pozície, dokým kapitál na vašom účte znovu nepresiahne úroveň udržiavacej marže.

Za niektorých okolností nedochádza k Výzve na doplnenie marže, pokiaľ sa váš Vlastný kapitál zníži pod úroveň Požadovanej marže. Je to z dôvodu, že Plus500 môže obchodníkom poskytnúť dodatočný čas na umožnenie vloženia dodatočných financií alebo uzavretia pozície zo strany majiteľa účtu. Pokiaľ je pozícia ešte stále otvorená na konci tejto doby odkladu a financie neboli pridané na účet, potom pozícia alebo pozície budú uzareté pri dostupnej cene na našej platforme v danom čase.

Príklad, ako môže dôjsť k vydaniu výzvy Margin Call:

Prihlásili ste sa a vložili ste 600 USD prostredníctvom kreditnej karty

 • Zostatok: 600 USD (Vklady - výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
 • Dostupný zostatok: 600 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií - počiatočné marže)
 • Zisk/strata = 0 USD (Celkový zisk/strata zo všetkých otvorených pozícií vrátane denných prirážok)
 • Imanie: 600 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

11.30 - nakúpite 10 podielov Google (CFD) po 540,00 USD
Celková čiastka, ktorú ste kúpili, je: 10*540,00 USD = 5400 USD
Počiatočná marža potrebná pre 10 podielov Google je 10%: 540 USD
Udržiavacia marža potrebná na udržanie 10 podielov Google je 5%: 270 USD

Ak výška vášho imania klesne pod 270 USD, obdržíte výzvu Margin Call. Plus500 zlikviduje vaše otvorené pozície.

 • Zostatok: 600 USD.
 • Dostupný zostatok potom, ako ste kúpili podiely Google, je: 60 USD (600 USD - 10%*5400 USD)
 • Zisk/strata = 0 USD
 • Imanie: 600 USD (600 USD + 0 USD)

12.15 - akcie Google klesnú na 520 USD

 • Zostatok: 600 USD
 • Dostupný zostatok: 0 USD (600 USD - 10%*5400 USD + 10*(520 USD-540 USD))
 • Zisk/strata = -200 USD (10*520 USD - 10*540 USD)
 • "Imanie" je 400 USD (-200 USD + 600 USD)

13.10 - akcie Google klesnú na 490 USD. Obdržíte výzvu Margin Call a Plus500 zlikviduje vašu pozíciu.

 • Zostatok: 600 USD
 • Dostupný zostatok: 0 USD (600 USD - 10%*5400 USD + 10*(490 USD-540 USD))
 • Zisk/strata = -500 USD (10*490 USD - 10*540 USD)
 • Imanie: 100 USD (-500 USD + 600 USD)

Dôvodom, prečo ste obdržali výzvu Margin Call je, že výška vášho imania je 100 USD, zatiaľčo na udržanie otvorenej pozície na 10 podielov Google potrebujete 270 USD. Z tohto dôvodu Plus 500 zlikvidoval vašu pozíciu. Váš aktuálny zostatok je:

 • Zostatok: 100 USD (Zostatok sa zmení len pri zatváraní pozície alebo vyberaní prostriedkov).
 • Dostupný zostatok: 100 USD (Vklady - výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
 • Zisk/strata = 0 USD (Žiadne otvorené pozície)
 • Imanie: 100 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

Počiatočná marža

Aby mohla byť otvorená nová pozícia, dostupné imanie na účte musí prekročiť požadovanú úroveň počiatočnej marže. Pre každý finančný nástroj sa vyžaduje špecifická úroveň počiatočnej marže.

Úroveň počiatočnej marže pre konkrétne nástroje zistíte tak, že prejdete na hlavnú stránku platformy Plus500, zvolíte si nástroj, ktorý si želáte prezrieť a kliknete na "Detaily" na konci radu na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa vyskakovacie pole a úroveň počiatočnej marže bude uvedená v jeho pravom hornom rohu.

Udržiavacia marža

Pre udržanie otvorenej pozície musíte zabezpečiť, aby hodnota dostupného imania na účte bola vyššia ako úroveň udržiavacej marže. Požiadavky na úroveň udržiavacej marže závisia na jednotlivých nástrojoch.

Úroveň udržiavacej marže pre konkrétny nástroj zistíte tak, že prejdete na hlavnú stránku na obchodnej platforme Plus500, zvolíte si nástroj, ktorý si želáte prezrieť a kliknete na "Detaily" na konci radu na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa vyskakovacie pole a úroveň počiatočnej marže bude uvedená v jeho pravom hornom rohu.

Bezpečnostné opatrenie

Ak by nebola zabezpečená dodatočná marža, pozície sa v rámci bezpečnostného opatrenia uzavrú, aby sa klient nedostal do dlhu.