Druhy nástrojov a oceňovanie

Podiely/akcie/kmeňové akcie CFD - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, atď.

Kmeňové CFD platformy Plus500 vám umožňujú obchodovať CFD s najaktívnejšie obchodovanými akciami na svete. Zmluvná hodnota kmeňovej CFD platformy Plus500 sa rovná cene kótovanej v centoch. Pokiaľ sa napríklad Google CFD obchoduje za 490,23 USD, potom hodnota jedného Google CFD je 490,23 USD. Len za ekvivalent 5% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 20-násobnú angažovanosť voči najaktívnejšie obchodovaným akciám registrovaným na svetových burzách.

Obchodovanie s indexmi CFD - S&P 500, UK 100, Germany 30, atď.

Plus500 vám umožňuje obchodovať so špičkovými svetovými akciovými indexmi. Zmluvná hodnota jedného indexu CFD sa rovná cene kótovanej v mene daného indexu. Napríklad ak sa DJIA CFD obchoduje za 13 805,56 USD, potom je hodnota jedného DJIA CFD 13 805,56 USD. Len za ekvivalent 0,3% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 300-násobnú angažovanosť voči špičkovým akciovým indexom.

Obchodovanie s forexom - EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, atď.

Obchodujte prostredníctvom Plus500 s niektorými z najaktívnejšie obchodovaných FX (forexových) párov. Zmluvná hodnota jedného FX CFD sa rovná 100-násobku ceny kótovanej v druhej z mien v páre. To znamená, že ak sa CFD AUD/USD obchoduje za 0,9450, potom je hodnota jedného CFD AUD/USD 94,50 USD, resp. 100 AUD. Len za ekvivalent 0,3% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 300-násobnú angažovanosť voči najaktívnejšie obchodovaným FX párom.

Komoditné CFD – surová ropa, zlato, striebro atď.

Kľúčové svetové komodity sú pripravené na obchodovanie na platforme Plus500. Zmluvná hodnota jedného komoditného CFD sa rovná cene kótovanej v mene danej komodity. Preto ak sa CFD zlata obchoduje za 786.40 USD, hodnota jedného CFD zlata je 786.40 USD (resp. ekvivalent jednej trójskej unce zlata). Investíciou v hodnote len 0,7% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 152-násobok angažovanosti voči týmto kľúčovým komoditám.

Cena

Na platforme Plus500 sa využívajú ceny naživo priamo z uznávaného trhu, na ktorom sa obchoduje daný podkladový nástroj. Na strednú trhovú cenu sa potom aplikuje malá úprava, aby sa dosiahlo trhové rozpätie. Detaily o úprave nájdete na karte s podrobnosťami ku každému nástroju na obchodnej platforme.