Poplatky

Len rozpätie

Na rozdiel od iných poskytovateľov služieb, ktorí účtujú províziu z každého obchodu, si platforma Plus500 neúčtuje obchodné provízie.

Prémia

Ak po uzatvorení obchodovania necháte pozíciu otvorenú až do nasledujúceho obchodného dňa, technicky ste ju mali v držbe cez noc, za čo treba zaplatiť. Finančná prémia sa vloží na váš účet (pri krátkych pozíciách) alebo sa odpočíta z vášho účtu (pri dlhých pozíciách) na pokrytie výhod/nákladov príslušného financovania. Prémiový čas (čas zatvorenia trhu) pre každý nástroj sa zobrazuje na karte s podrobnosťami.

Ak si chcete pozrieť finančnú prémiu a hodnotu „% za deň” pre konkrétny nástroj, prejdite na hlavnú stránku platformy, vyberte požadovaný nástroj a stlačte položku Detaily úplne vpra.

Poznámka: Ak sa pozícia otvorí v piatok a drží sa cez noc až do nasledujúceho pondelka – nasledujúceho obchodného dňa, suma pridaná k finančnej prémii alebo odpočítaná od nej na účte je zvyčajne trojnásobok dennej sumy, aby sa pokrylo celé víkendové obdobie.

Poplatok za nečinnosť

Poplatok vo výške do 10 USD bude účtovaný podľa Dohody s používateľom, ak by vaša obchodná platforma ostala nepoužívaná alebo hybernovaná po určitú dobu. Tento poplatok je účtovaný z dôvodu vyrovnania vzniknutých nákladov pri prevádzkovaní služby.

* Pre viac informácií ohľadne poplatkov, prosím, nahliadnite do Pravidiel pre používateľa