Zostatky účtov

Zostatok: vklady - výbery + P&L uzavretých pozícií. Nezahŕňa zisk/stratu na súčasných otvorených pozíciách

Dostupný zostatok: Čiastka, ktorá je k dispozícii. Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií - Počiatočné marže

Zisk/strata: Zisk alebo strata za všetky otvorené pozície (zisk + strata + denný príplatok * počet dní)

Imanie: Aktuálna hodnota účtu. Zostatok + ∑ ziskov/strát

Príklad zostatku účtu:
Prihlásili ste sa a vložili 1000 USD kreditnou kartou

 • Zostatok: 1000 USD. (Vklady - výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
 • Zisk/strata = 0 USD. (Celkový zisk/strata zo všetkých otvorených pozícií vrátane denných príplatkov)
 • Dostupný zostatok: 1000 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií - počiatočné marže)
 • Imanie: 1000 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

13.00 - Nakúpite 100 barelov ropy za trhovú cenu 60,00 USD s príkazom Take Profit, keď ropa dosiahne 66,00 USD.
Celková čiastka vášho nákupu je: 100*60,00 USD = 6000 USD
Počiatočná marža potrebná pre ropu je 10 %: 600 USD
Udržiavacia marža potrebná pre udržanie pozície ropy je 5 %: 300 USD

Pokiaľ vaše imanie klesne pod 300 USD, obdržíte výzvu Margin Call.

 • Zostatok: 1000 USD
 • Zisk/strata = 0 (rozpätie ropy je zvyčajne 5 centov, takže váš zisk/strata by bola -5 USD)
 • Dostupný zostatok po nákupe ropy je: 400 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD = 400 USD).
 • Imanie je 1000 USD (1000 USD + 0 USD).

14:05 - Ropa vyskočí na 64 USD.

 • "Zostatok": 1000 USD
 • "Zisk/strata": + 400 USD. (100*64 USD-100*60 USD)
 • Dostupný zostatok: 800 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD + 400 USD= 800 USD).
 • Imanie: 1400 USD (1000 USD + 400 USD).

14:15 - ropa vyskočí na 66 USD - Zostatok pred realizáciou príkazu Take Profit.

 • Zostatok: 1000 USD
 • Zisk/strata: + 600 USD. (100*66 USD-100 * 60 USD)
 • Dostupný zostatok: 1000 USD. (1000 USD - 10%*6000 USD + 600 USD = 1000 USD)
 • Imanie: 1600 USD (1000 USD + 600 USD)

14:15 - Dôjde k realizácii vášho príkazu Take Profit. Na tomto obchode získate 600 USD

 • Zostatok: 1600 USD
 • Zisk/strata: 0. (žiadne otvorené pozície)
 • Dostupný zostatok: 1600 USD
 • Imanie: 1600 USD