Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na 72% retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám.

Ponuka

Ochrana peňazí klienta

Keď si u nás otvoríte konto, budeme uchovávať vaše prostriedky v súlade s pravidlami pre prostriedky klientov Komisie pre burzy cenných papierov na Cypre. Podľa týchto pravidiel uchovávame prostriedky každého klienta na samostatnom bankovom účte klienta.

Ochrana peňazí klientov
Všetky prostriedky klienta uchovávame na samostatnom bankovom účte klienta v súlade s pravidlami pre prostriedky klientov Komisie pre burzy cenných papierov na Cypre
V platforme Plus500CY Ltd sa na zaistenie (hedging) používajú len vlastné finančné prostriedky
Platforma Plus500CY Ltd neposiela peniaze retailových klientov zaisťovacím protistranám
Platforma Plus500CY Ltd nevytvára špekulatívne pozície na trhu
Platforma Plus500CY Ltd nie je exponovaná voči firemnému ani štátnemu dlhu
Spoločnosť Plus500CY Ltd je pod reguláciou CySEC
Platforma Plus500CY Ltd neinvestuje peniaze retailových klientov

Kompenzačný fond investorov

Spoločnosť Plus500 je účastníkom Kompenzačného fondu investorov pre klientov investičných firiem pod reguláciou Cyperskej republiky. Spoločnosť Plus500 poskytuje zabezpečenie, prostriedky, globálne krytie a služby nadnárodnej organizácie s viac ako 1 000 000 klientmi po celom svete, ktorá vykonáva milióny transakcií mesačne. Okrem toho je spoločnosť Plus500 bez dlhov, má značnú likviditu a výrazné účelové kapitálové rezervy nad mieru jej regulačných požiadaviek. Prečítajte si viac:  Kompenzačný fond investorov

Planéta a zámok predstavujúce ochranu peňazí klientov

Prečo Plus500?

Pochopiteľná platforma

Konkurenčné rozloženia

Autorizované a regulované

Nonstop online podpora

Potrebujete pomoc?
Nonstop podpora