Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Na 72% retailových účtov CFD dochádza k finančným stratám.

Ponuka

Čo je príkaz garantované zastavenie?

Za istých podmienok trhu (napríklad na nestálom trhu) váš príkaz uzavretia pri strate nemusí prebehnúť presne pri vašej sadzbe (cene). Táto funkcia prinúti pozíciu uzavrieť za vybranú sadzbu (cenu), aj keď trh cenu prekročí. Akonáhle sa dosiahne vašej zadanej úrovne, pozícia sa automaticky uzavrie. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky nástroje a účtuje sa poplatok cez širšie rozloženie.

Vlastnosti garantovaného príkazu uzavretia:

  • Môže byť použitý iba na novú pozíciu a nemôže byť pridaný na už existujúcu.
  • Môže byť aktivovaný/upravený iba počas obchodných hodín nástroja.
  • Keď sa použije garantovaný príkaz uzavretia, už viac nemôže byť vrátený, avšak jeho hodnota môže byť zmenená.
  • Širšie rozloženie použité pri garantovanom príkaze uzavretia je po aktivácii nevratné a je viditeľné pred použitím tohto typu príkazu.
  • Garantovaný príkaz uzavretia musí byť nastavený v určitom rozmedzí (minimálne a maximálne rozmedzie) od existujúcej sadzby (ceny) nástroja tak, ako je ukázané na obchodnej platforme.

Ako garantované uzavretie funguje je vysvetlené v nasledujúcom príklade:

Nákupná/Predajná sadzba Alphabetu je $500/$498.
Kúpite 10 akcií CFD Alphabetu. Povedzme, že širšie rozloženie garantovaného príkazu uzavretia je $10.
Garantované uzavretie stanovíte na sadzbu $450.
Predajná sadzba Alphabetu spadne na $400 → pozícia sa zavrie pri $450 a nie pri $400.
Z&S s garantovaným uzavretím: ($450 - $500)*10 - $10 = strata $510.
Z&S bez garantovaného uzavretia: ($400 - $500)*10 = strata $1000.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!
E-mail

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.