Ponúkate službu upozornení?

Áno a je to úplne zadarmo! Môžete dostávať notifikácie a upozornenia vždy, keď otvoríte/zatvoríte pozíciu, keď nástroj dosiahne určitú sadzbu (cenu), pred Príkazom marže, atď. Používaním tejto služby získavate určitú kontrolu nad vašim obchodným účtom, dokonca aj vtedy, keď ste z obchodnej platformy odhlásení.

Notifikácie nastavíte kliknutím na "Ponuka" → "Účet" → "Nastavenia oznámení" a vybratím možnosti, či ich chcete dostávať e-mailom/SMS-kou/ oznámením.

Majte na pamäti, že oznámenie sú odoslaná na každé zariadenie, ktoré ste použili pre prihlásenie do vášho účtu. Ak ste niekedy použili pre prihlásenie do vášho účtu zariadenie iné osoby, bude to znamenať, že oznámenia dostane on/ona aj vy. V takom prípade kontaktujte zákaznícku podporu a zažiadajte o odstránenie tretej strany zo záznamov vášho obchodného účtu.

Prosím, pamätajte, že ide iba o upozornenia a na monitorovanie vášho obchodného stavu a uskutočnenie akcií, ako sú otvorenie/zatvorenie pozície, musíte byť prihlásení do obchodnej platformy.

Navyše, notifikácie a upozornenia nie sú garantované, pretože sú doručované tretími stranami. Vy sami ste zodpovední za monitorovanie pozícií na vašom účte a uskutočnenie nevyhnutných akcií, ako napríklad poslanie finančných prostriedkov a uzavretie pozícií.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!
E-mail

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 76,4% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.