Ponúkate službu presunu prostriedkov?

Väčšina nami ponúkaných nástrojov, ktoré sú založené na termínovaných kontraktoch, majú dátum presunu prostriedkov. Túto informáciu môžete nájsť kliknutím na odkaz "Detaily" u každého nástroja na hlavnej obrazovke obchodnej platformy.
Akonáhle termínovaný kontrakt dosiahne dáta automatického presunu prostriedkov, ktoré je u nástroje definované, spoločnosť Plus500 zadarmo všetky otvorené pozície a príkazy automaticky presunie na ďalší termínovaný kontrakt.
Pre zrušenie dopadu na ocenenie otvorenej pozície, vzhľadom na zmenu sadzby (ceny) podkladového nástroja pre nové obdobie kontraktu, bude vykonaná kompenzačné úprava, ktorá vám umožní udržať vaše pozície otvorené, bez toho aby bolo postihnuté vaše imanie. Príkazy zastavenie a príkazy limitu sú proporčne upravené, aby odrážali sadzbu nového kontraktu. Hodnota vašej pozície bude stále odrážať vplyv pohybu trhu, ktorý je založený na pôvodnej úrovni otvorení.
Viac informácií o tom, ako sú úpravy presunu prostriedkov počítané, nájdete tu: "Čo je úprava presunu prostriedkov?"

Pokiaľ termínová zmluva nie je predmetom presunu prostriedkov, pozícia sa uzavrie po vypršaní dátumu nastaveného pre nástroj, tiež dostupné cez odkaz "Detaily". Pre viac informácií o vypršaní pozícií, si, prosím, prečítajte: "Čo je dátum vypršania nástroja?"

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!
E-mail

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 76,4% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.