Účtuje si Plus500 poplatok za prevod meny?

Plus500 bude účtovať poplatok za prevod meny za všetky obchody na nástrojoch, ktoré sú v mene odlišnej od meny vášho účtu.

Poplatok za prevod meny bude činiť až 0,3 % realizovaného zisku alebo straty obchodu a bude sa v reálnom čase premietať do nerealizovaného zisku alebo straty otvorenej pozície.

Pre viac informácií o tom, ako dochádza k výpočtu poplatku za prevod meny, sa pozrite na tento príklad:

Váš obchodný účet je vedený v EUR a EUR/USD kurz je 1,10101.
Otvorte predajnú pozíciu 500 USD Facebook a budete v strate -10 $ (-9,08 €).
V tomto príklade vám budeme účtovať denný poplatok za celonočné financovanie za držanie vašej pozície otvorené po určitú dobu a poplatok za prevod meny.
Denný poplatok za celonočné financovania bude -0,1 $ (-0,09 €) t. j. 1 kontrakt x cena 500 $ x denné percento celonočného financovania -0,02 %.
Poplatok za prevod meny bude 0,3 % čistej straty vašej pozície t. j. (-10 $ - 0,1 $) * 0,3 % = -0,03 $ (-0,027 €)
Celková čistá strata = -(10+0,1+0,03) $ = -10,13 $ (-9,2 €)

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!
E-mail

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 76,4% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.