Čo je daňové identifikačné číslo?

Daňové identifikačné číslo (DIČ) je osobné číslo používané pre daňové účely vo vašej daňovej krajine (t.j. krajina, v ktorej ohlasujete vaše dane).

Názov pre DIČ je medzi krajinami rôzny, napr.: identifikačné číslo, národné číslo poistenia, číslo sociálneho zabezpečenia atď. Podľa toho budete vyzvaní na predloženie informácií o vašom DIČ.

Prečo požadujeme vaše DIČ?

Štandard spoločného výkazníctva (CRS), vyvinutý ako odpoveď na žiadosť G20 a schválený Radou OECD 15. júla 2014, vyzýva jurisdikcie, aby získavali informácie od svojich finančných inštitúcií a automaticky si vymieňali tieto informácie s inými jurisdikciami na ročnej báze.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás!
E-mail

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 80,5% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.