Úvod do CFD

Kontrakty na rozdiel („CFD“) sú produkty vytvorené na to, aby umožnili klientom požívať všetky výhody držby akcií, indexov, ETF, forexových či komoditných pozícií bez toho aby museli fyzicky vlastniť samotný podkladový nástroj. Klient uzavrie kontrakt na CFD za ponúknutú cenu. Rozdiel medzi touto cenou a cenou pri uzavretí pozície sa vyrovná v hotovosti, preto sa tento nástroj volá „kontrakt na rozdiel“ alebo CFD (Contract for Difference).

Vezmite do úvahy, že zákazníci obchodujúci s CFD môžu prísť o celý kapitál. Buďte si, prosím, vedomí súvisiacich rizík.

Pri nástrojoch CFD môže klient kúpiť („ísť nadlho“) a uzatvoriť pozíciu neskôr formou predaja. Klient môže prípadne predať („ísť nakrátko“) a uzatvoriť pozíciu neskôr formou kúpy. Predaj za vyššiu/nižšiu cenu, než je kúpna cena, prináša zisk, resp. stratu.

Nástroje CFD si za posledných pár rokov získali veľkú popularitu a sme presvedčení, že sa stávajú čoraz viac preferovaným spôsob obchodovania na finančných trhoch.

Nástroj CFD funguje takto: namiesto nákupu 1 000 akcií spoločnosti Microsoft u makléra si klient kúpi 1 000 nástrojov CFD spoločnosti Microsoft na obchodnej platforme Plus500. Pri náraste ceny akcie spoločnosti Microsoft o 5 USD prinesie nástroj CFD klientovi zisk 5 000 USD, ako keby si nakúpil skutočné akcie obchodované na burze.

Na platforme Plus500 sa nástroje CFD ponúkajú s nulovou maklérskou províziou a s veľmi zaujímavou maržou. Ďalšou výhodou sú nulové burzové poplatky a nulové kolkovné. Eliminujú sa mnohé neefektívne prvky obchodovania s podkladovými akciami na burze. Vyhnete sa nákladom a oneskoreniu v súvislosti s fyzickým dodaním akcií, ich registráciou a poplatkom maklérovi za držbu alebo bezpečné uloženie. Ďalšou veľkou výhodou obchodovania s nástrojmi CFD je to, že klient môže obchodovať na maržu s využitím pákového efektu. Obchodovanie s nástrojmi CFD umožňuje klientovi obchodovať s portfóliom akcií, indexov alebo komodít bez nutnosti viazať veľké množstvo kapitálu. V uvedenom príklade bude musieť obchodník, ktorý si kúpil akcie v hodnote 50 000 USD, zaplatiť len počiatočnú maržu v hodnote 1 000 USD za ekvivalentné portfólio nástrojov CFD.

Všetky finančné nároky, ako napríklad dividendy, sú upravené v hotovosti priamo na účet držiteľa nástroja CFD. Držiteľ ekvivalentného nástroja CFD však nemá žiadne hlasovacie práva, ktorými disponuje držiteľ kapitálového podielu.

Úplné informácie o našej politike realizovania príkazov nájdete pod týmto odkazom.